آدرس ما:

مشهد، شهرک طرق، نبش ساعی 59

تلفن:

05133920343 +05133924080

فکس:

05133924645

ایمیل:

info@khaksarmobl.com
کانال تلگرامی ما: khaksarmobll@
 

برای ما پیامی بگذارید