معنای مفهومی رنگ در طراحی

اصول چیدمان مبلمان تک
شهریور ۴, ۱۳۹۶

معنای مفهومی رنگ در طراحی

تجسم دنیای پیرامون بدون رنگ کمی دور از ذهن است. اگر بخواهیم رنگ را حذف کنیم، دیگر برای محیط زندگی خود نمی توانیم معنایی قائل شویم. به همین علت مقاله پیش رو به بررسی تأثیرات رنگ در زمینهٔ مفاهیم و معنای تناسبات زندگی پرداخته می شود. رنگ نقش بسیار مهمی در طراحی داخلی و دکوراسیون ایفا می کند و بدون آن نمی توان عملکرد قابل توجهی از طراحی داشته باشیم. چرا که فرم، ساختار، بافت و … در سیطره رنگ و در تکمیل هم هستند. به عبارتی رنگ را حاوی انرژی و سکون می دانیم، چرا که دارای انرژی روانی و فیزیولوژی و موجب تحت تأثیر قرار دادن محیط متناسب با انرژی خود (هر رنگ متناسب با تأثیرات فیزیولوژی و روانی خود) می گردد که این انرژی موجود در رنگ ها موجب القای حالات روانی خاصی در افراد می شود.

با استفاده از رنگ می توان به فضا مفهوم زندگی افزود که به طور مثال در حوزه های کیفیت زندگی، برندسازی و فاکتورهای انسانی مطرح می شود. در این مقاله رنگ از دو نظر اساسی مورد بررسی قرار می گیرد:
۱- رنگ از نظر معنا و مفهوم زندگی
۲- رنگ از نظر دانش روز

هر یک از موارد ذکرشده می تواند از نظر تأثیرات، شناخت متفاوتی بر مخاطب داشته باشد. به همین علت در این مقاله سعی شده انسان پسامدرن با جادوی رنگ و به کارگیری ترکیبی مناسب و کارآمد آشنا گردد. در نتیجه به بررسی مختصری از وضعیت به کارگیری رنگ در معماری کنونی و چند پیشنهاد مؤثر پرداخته شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *